<address id="9jt99"></address><noframes id="9jt99"><form id="9jt99"></form>

  到敦賀tsuruga海運費查詢_船期查詢

  起運港:

  起運港-目的港 20GP 40GP 港口費用
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $692 $1242 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $691 $1241 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $841 $1641 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $838 $1638 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $837 $1637 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $844 $1644 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $300 $550 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $287 $537 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $298 $548 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $281 $531 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $287 $537 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $300 $550 運費詳情
  上海到敦賀海運費
  shanghai-tsuruga
  $315 $495 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $300 $550 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $382 $732 運費詳情
  上海到敦賀海運費
  shanghai-tsuruga
  $320 $500 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $396 $746 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $386 $736 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $396 $746 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $391 $741 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $398 $748 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $386 $736 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $389 $739 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $391 $741 運費詳情
  廣州到敦賀海運費
  guangzhou-tsuruga
  $400 $750 運費詳情
  上海到敦賀海運費
  shanghai-tsuruga
  $316 $496 運費詳情
  敦賀港口地圖

  敦賀英文:tsuruga

  日本商港。位于本州中北、日本海岸峽灣東部的敦賀小灣南端,港市之東北,港外,海路西至浦港38海里,宮津港52海里,境港150海里,東北至福井市西北的三國港38海里,金澤港74海里;港口在港灣東南分布有5座碼頭,自東北至西南:敦賀水泥碼頭,長150米,水深7.5米,可供6000噸級船只???,碼頭上有18噸岸吊設備;金崎碼頭,長205米,水深9.5米,可供萬噸級船只???,岸上有6噸岸吊;鐵路碼頭處在東西防波堤內,碼頭長有30噸和5噸岸吊各一臺;蓬萊碼頭長390米,水深7.5米,可供3艘6000噸級船只???;川崎一松碼頭,由陸向北突,呈倒“L”型,長邊370米,前沿水深10米,可供兩萬噸級船只???,碼頭上有8噸岸吊設備。港域水深可供吃水11.5米的船只入港錨泊。本港進口煤、化肥、等。

  敦賀相關港口海運費查詢

  在線報價:國際海運 空運 快遞 包稅門到門 DDU DDP